Вартість курсу: 5 000 грн. на місяць
Тривалість курсу: 3 місяці, 67 астрономічних годин
Дата початку курсу: уточнюйте дату у менеджерів
Вимоги до слухачів: знання тем курсу «Основи програмування на C#»

*Курс доступний мовами: українська, російська, англійська

Професійне програмування на C#

Програма курсу
Обробка виняткових ситуацій
 • Моделі обробки помилок. Генерування виняткової ситуації. Класифікація виняткових ситуацій. Конструкція try-catch-finally. Використання ключових слів throws та throw. Створення винятків користувача.
 • Інтерфейси.
 • Концепція інтерфейсу. Властивості інтерфейсів.
 • Введення в патерни проектування.
 • Застосування інтерфейсів для проектування системи.
 • Паттерн проектування Strategy.
Клонування об'єктів
 • Тип System.Object. Інтерфейс ICloneable. Паттерн проектування «Prototype»
 • Еквівалентність типів. Інтерфейс IComparable
Робота з файлами
 • Робота з файлами. Класи File та FileInfo. Читання та запис файлу. Клас FileStream. Читання та запис текстових файлів. StreamReader та StreamWriter
 • Робота з бінарними файлами. BinaryWriter та BinaryReader
 • Створення та читання стислих файлів. GZipStream та DeflateStream.
 • Виняткові ситуації, які виникають під час звернення до файлів.
Серіалізація об'єктів
 • Області застосування серіалізації. Атрибут Serializable. Серіалізація та десеріалізація.
 • Робота із базами даних.
 • Основи роботи з базами даних. Поняття та призначення баз даних (БД) та систем управління базами даних (СУБД). Найбільш використовувані СУБД. Реляційні бази даних Основні поняття теорії баз даних. Проектування бази даних. Типи даних, що зберігаються у БД. Нормальні форми. Забезпечення цілісності даних.
 • Основи мови структурованих запитів SQL. Призначення та використання SQL. Створення бази даних (оператор CREATE). Модифікація даних (оператори INSERT та UPDATE). Вибір даних (оператор SELECT). Вибірка з кількох таблиць. Вибір з умовою (оператор WHERE). Сортування даних (оператор ORDER BY). Угруповання даних (оператор GROUP BY).
 • Огляд ADO.NET. Архітектура ADO.NET. Створення бази даних. Генератор постачальників даних Підключення до бази даних. Команди. Вставлення, видалення, оновлення записів у базі даних.
 • Паттерн проектування «Adapter»
 • Паттерн проектування Command.
Узагальнене програмування
 • Ефективність та безпека узагальнень
 • Узагальнені класи та структури. Узагальнені інтерфейси. Узагальнені методи. Узагальнені делегати.
 • Паттерн проектування "Template Method".
Колекції
 • Класи колекцій. Неузагальнені колекції System.Collections
 • Узагальнені колекції System.Collections.Generic. Список листів. Двозв'язковий список LinkedList. Черга Queue. Стек Stack. Словник Dictionary<T, V>
 • Клас ObservableCollection
 • Індексатори та створення колекцій
 • Інтерфейси IEnumerable та IEnumerator
Багатопотокове та паралельне програмування
 • Введення у багатопоточність. Клас Thread. Створення потоків. Делегат ThreadStart. Потоки з параметрами та ParameterizedThreadStart
 • Синхронізація потоку. Продаж моніторів. Клас AutoResetEvent. М'ютекси. Семафори.
 • Паралельне програмування та бібліотека TPL. Завдання та клас Task. Робота із класом Task. Клас Parallel.
Основи XML
 • Формат документа XML. Стандарти. Схеми.
 • Використання XML.
 • Читання/запис XML.
 • Простір імен System.Xml.
 • Огляд класів для роботи з XML.
Windows Presentation Foundation
 • Основи технології WPF. Архітектура. Фундаментальні класи Елементи керування. Команди. Ресурси. Стилі. Шаблони.
 • Властивості. Залежність. Прив'язування даних.
 • Основи мови XAML.
Мережеве програмування С# і .NET
 • Основи роботи з мережами C# і .NET. Введення у мережі та протоколи. Адреси в .NET Клас WebClient. Класи WebRequest та WebResponse. Надсилання даних у запиті. Обробка помилок під час запитів
 • Сокети. Клас Socket. Клієнт-серверна програма на сокетах TCP. TCP-клієнт. Клас TcpClient TCP-сервер. Клас TcpListener. Багатопоточний клієнт-серверний додаток TCP.
Практичні завдання курсу: Розробка підсумкового проекту - багатопотоковий клієнт-серверний додаток Морський бій.
Записатися
Будь ласка, заповніть форму. Наші менеджери зв'яжуться з Вами найближчим часом.
Made on
Tilda