Вартість курсу: 5 000 грн. на місяць
Тривалість курсу: 2 місяці, 10 занять по 4,5 години
Дата початку курсу: 23 вересня, 12:00 - 16:30, по субботах
Вимоги до слухачів: спеціальних вимог немає

*Курс доступний мовами: українська, російська, англійська

Основи програмування на Python

Програма курсу
Введення в мову програмування Python
 • Області застосування.
 • Портативність і платформонезавісимость.
 • Автоматичне управління пам'яті.
 • Динамічна типізація.
 • Установка Python.
 • Огляд IDE (Інтегроване середовище розробки) для розробки на Python PyCharm, PyDev for Eclipse, Visual Studio.
Базовий синтаксис у Python
 • Типи даних і змінні. Цілочисельні типи. Логічний тип. Типи з плаваючою точкою. Тип Decimal. Область видимості (контекст) змінних
 • Ініціалізація змінних.
 • Перетворення числових типів. Приведення типів.
 • Операції. Арифметичні операції. Операції инкрементирования і декрементірованія. Операції відносини. Логічні операції. Порозрядні операції. Пріоритет операцій.
 • Основні вбудовані модулі. Модуль random, math, locale, decimal.
Керуючі структури
 • Керуючі оператори. Оператор if, else, додаткові блоки elif.
 • Оператори циклів. Поняття циклу і умови виходу з нього. Вкладені цикли. Цикл while. Цикл for. Оператори виходу з циклу break і continue.
 • Функції генерації колекцій чисел range, xrange.
Рядки
 • Робота з рядками. Кодування символів.
 • Основні методи рядків.
 • Форматування рядків.
 • Порівняння рядків.
 • Отримання зрізів рядків.
 • Регулярні вирази.
Структури даних в Python
 • Для роботи з наборами даних Python надає такі вбудовані типи як списки, кортежі і словники.
 • Список (list). Перебір елементів. Порівняння списків. Методи і функції по роботі зі списками. Списки списків. № Кортеж (tuple). Перебір кортежів. Складні кортежі.
 • Словники (dictionary). Перебір словника. Отримання і зміна елементів. Перетворення зі списку в словник. Комплексні словники.
 • NumPy - це бібліотека мови Python, що додає підтримку великих багатовимірних масивів і матриць, разом з великою бібліотекою високорівневих (і дуже швидких) математичних функцій для операцій з цими масивами.
Винятки
 • Обробка винятків. Конструкція try..except. Необов'язковий блок finally. Отримання інформації про виключення. Оператор as.
 • Генерація винятків. Оператор raise.
 • Ієрархія винятків в Python.
Функції в Python
 • Створення функції. Виклик функції. Аргументи функції.
 • Рекурсія.
 • Функції як об'єкти і замикання.
 • Атрибути функцій.
 • Лямбда функції.
Робота з модулями в Python
 • Модулі як реалізація можливості повторного використання коду в інших програмах. Оператор import.
 • Налаштування простору імен.
 • Пакети в Python
 • Коментарі в модулі.
Робота з файлами.
 • Відкриття та закриття файлів.
 • Текстові файли. Запис в текстовий файл. Читання файлу.
 • Робота з одним з поширених файлових форматів CSV. Робота зі словниками.
 • Бінарні файли. Модуль shelve.
 • Модуль OS і робота з файловою системою.
Основи об'єктно-орієнтованого програмування на Python
 • Поняття абстракції. Принципи об'єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, успадкування, поліморфізм.
 • Клас як формальне описом об'єкта. Клас object.
 • Інкапсуляція. Атрибути і методи класів.
 • Спадкування. Ключові поняття спадкування підклас і суперклас. Ієрархія класів.
 • Посилання на поточний об'єкт self. Звернення до базового суперкласу super.
 • Поліморфізм як здатність до зміни функціоналу, успадкованого від базового класу.
Графічний інтерфейс в Python.
 • Огляд крос-платформних фреймворків для програмування GUI на Python.
 • Створення графічного інтерфейсу за допомогою вбудованого модуля Tkinter.
Записатися
Будь ласка, заповніть форму. Наші менеджери зв'яжуться з Вами найближчим часом.
Made on
Tilda